Κατσικάδες έγκυες προς Πώληση 2013

πιστοποιημένες για εκτροφή αναπαραγωγής εισαγόμενες από γαλακτομετρημένες Ισπανικές  μονάδες