Πωλούνται Τράγοι Μάιος 2014

video

Πωλούνται Τράγοι


ΦΑΡΜΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

video

ΜΟΥΡΘΙΑ 4ης ΓΕΝΝΑΣ ΦΑΡΜΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013


ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


Κατσικάδες έγκυες προς Πώληση 2013

πιστοποιημένες για εκτροφή αναπαραγωγής εισαγόμενες από γαλακτομετρημένες Ισπανικές  μονάδες