ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΥΡΘΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΙ ΒΛΕΠΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ